واکسن پنوموکوک
آوریل 29, 2019
فلوچارت سیزدهم اسفند تشخیص و درمان COVID-19
مارس 4, 2020

درمان ضد پلاکت در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد دارای ترومبوسیتوپنی

بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد می بایست تحت درمان ضد پلاکت دو گانه (آسپرین + پلاویکس) قرار بگیرند. اما استفاده از این داروها همواره باعث افزایش خطر خونریزی بخصوص در بیمارانی است که مبتلا به ترومبوسیتوپنی یا کاهش پلاکت هستند. اصولا به تعداد پلاکت زیر ۱۵۰ هزار در هر میکرولیتر خون واژه ی ترومبوسیتوپنی گفته می شود. اما معمولا تا هنگام کاهش پلاکت به زیر ۱۰۰ هزار نگرانی وجود ندارد. ترومبوسیتوپنی زیر ۵۰ هزار در هر میکرولیتر را به عنوان کاهش پلاکت شدید می شناسیم. اینکه تا چه حد مجاز هستیم به هنگام ترومبوسیتوپنی از دارهای ضد پلاکت استفاده کنیم مطالعه ی چندانی نشده است. اما مقاله ی زیر نظر کارشناسان مربوطه را درباره ی این گروه از بیماران جمع آوری کرده است. نکته ی مهم اینجا است که در پلاکت زیر ۵۰ هزار مجاز به تجویز داروی آنتی پلاکت و انجام PCI نیستیم و در صورتی که پلاکت بین ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار باشد و اقدام به انجام PCI کنیم می توانیم آِسپرین و پلاویکس را در ماه اول به همراه ضد اسید PPI تجویز کنیم و از ماه دوم آسپرین قطع می شود. اگر همین بیمار تحت PCI قرار نگیرد از ابتدا پلاویکس و PPI تجویز می کنیم و از استفاده از آسپرین خودداری می کنیم. امیدوارم که مفید باشد

دیدگاه ها بسته شده است