آوریل 20, 2019
تصویربرداری پستان

تصویربرداری پستان

تصویربرداری پستان شامل سونوگرافی، ماموگرافی وMRI است که هر کدام مزایا و نقطه ضعف خود را دارند.کاربرد تصویر برداری پستان به دو صورت است: غربالگریدر این […]
آوریل 20, 2019
پروتئینوری یا پروتئین در ادرار

پروتئینوری چیست؟

پروتئینوری یا پروتئین در ادرار به پروتئین بیش از حد در یک نمونه ادرار گفته می شود. پروتئین یکی از موادی است که در آزمایش تجزیه […]
آوریل 20, 2019
تشخیص کم خونی فقر آهن

تشخیص کم خونی فقر آهن

تشخیص کم خونی فقر آهن از طریق آزمایشاتی انجام میشود که در ادامه میخوانیم. عموما اولین اقدام پزشکان انجام آزمایش شمارش گلبولی یا CBC است. در […]
آوریل 11, 2019
تصویربرداری پستان

Breast Imaging and Reporting Data System

تصویربرداری پستان شامل سونوگرافی، ماموگرافی وMRI است که هر کدام مزایا و نقطه ضعف خود را دارند.کاربرد تصویر برداری پستان به دو صورت است: غربالگریدر این […]
مارس 13, 2019
فشارخون

مقدمه ای کوتاه بر بیماری پر فشاری خون

قلب مانند یک پمپ طراحی شده است که خون را در داخل بدن ما به گردش در می آورد. خون از طریق شریان ها به عضلات […]
مارس 12, 2019
دیابت

مقدمه ای کوتاه بر بیماری دیابت

هر چیزی که ما می خوریم در دستگاه گوارش هضم شده و سرانجام به صورت مولکولهای ساده جذب می گردد. مواد قندی و نشاسته ای نیز […]