آوریل 29, 2019

واکسن پنوموکوک

در حال حاضر دو نوع واکسن غیر فعال پنوموکوک در بازار موجود است: ۱) واکسن پنوموکوک ۱۳ والان یا Prevenar-13: که پلی ساکارید تغلیظ شده ی […]