Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۱۶ ثانیه

COVID-19

Covid.webp

به تازیگی بیماری جدیدی در ایران در حال گسترش است که ابعاد آن در پاره ای از ابهام اطلاع رسانی می شود. با این وجود دستور العمل هایی که برای مقابله با ویروس کورونا ارائه شده است قابل تامل و ارزشمند می باشد. فایل پروتکل کشوری درمان بیماری را برای مرور همکاران پیوست نمودم. امیدوارم برایتان مفید باشد

مقالات پیشنهادی

Capture.JPG
روز امتحان