Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۲۷ ثانیه

روز امتحان

Capture.JPG

من معتقدم این روزها در واقع زمان امتحان شدن تک تک ما ایرانیان است. ولی از دید من که پزشک هستم سختی کار آنجا است که وقتی همه از بیمار کرونایی فرار می کنند من خود را به دل خطر می سپارم تا بتوانم درمانگر باشم. آیا به فکر شهرت هستم یا چیز دیگری باعث میشود تجربه ی بیمار دیدن را ادامه دهم نمی دانم ولی نکته ای که آزارم می دهد این است که مردم با من نیز همچون بیمار کرونایی و ناقل ویروس برخورد می کنند و البته حق دارند. انگار فرسنگها با مردمم فاصله گرفته ام

مقالات پیشنهادی

Capture.JPG
روز امتحان